Hydroizolácia balkónov a terás

Tekutá dlažba ALF BL100 je tekutá elastomerná hmota na báze špeciálnych živíc a zmäkčovadiel s vysokou impregnačnou schopnosťou, doplnená špeciálnymi prísadami, ktoré jej prepožičiavajú vynikajúcu odolnosť voči poškodeniam alebo mechanickému porušeniu. ALF BL100 vyniká predovšetkým svojou priľnavosťou a odolnosťou voči nárazom, tlaku a častým poškodeniam, ktoré sa preverujú behom opätovne plniacich prác na základe (naplnenia za použitia kameňa, tehliarskeho materiálu, ďalších materiálov atď.).

Vďaka týmto svojim zlepšovacím vlastnostiam, ALF BL100, raz aplikovaný, už nevyžaduje aplikáciu ďalších klasických ochranných systémov, spravidla potrebných pri použití bežných foriem utesňovania základov. Samo-ochranná schopnosť ALF BL100 je daná jeho jedinečným zložením zmesou z PVC, gumy a umelých hmôt, ktoré obsahujú a majú podobu zŕn s rôznorodou granulometriou – tie sú zmiešané za účelom získania ustálenej aplikačnej hrúbky, ktoré robia aplikáciu ALF BL100 jednoduchú a rovnorodú. ALF BL100 je možné definovať ako inovatívny a úplný produkt, slúžiaci k ošetreniu a ochrane základového muriva.

img-page-hydroizolacia-balkonov-a-teras

Použitie

Používa sa hlavne pre zhotovenie nášľapných mechanicky odolných hydroizolačných vrstiev. Pochôdzna hydroizolačná vrstva na terasy, balkóny, schody, pivnice, okolie bazénov… Použiteľná je ako na starú dlažbu, tak i na nový povrch. Ekonomickosť je daná vytvorením nášľapnej hydroizolačnej vrstvy v jednom aplikačnom kroku. Takisto využitie nájde aj pri spodných stavbách – základov, obvodových múrov, ktoré budú následne zasypané.

Príprava, aplikácia:

Všetok prach, voľné častice, odlupujúce sa nátery sa odstránia kartáčom, pieskovaním, tlakovou vodou, alebo inými vhodnými prostriedkami. Niektoré hladké povrchy môžu vyžadovať mechanické zdrsnenie na zaistenie primeranej priľnavosti. Je odporúčaná aplikácia primeru, ktorá nasleduje po dôkladnom očistení podkladu.

Zdegradovaný betón je nutné napenetrovať ALP/M. Na niektoré hladké povrchy je vhodné zdrsniť pre zvýšenú priľnavosť. Kvôli úspore materiálu sa odporúča vytmeliť škáry, diery a pod.

Tekutá dlažba sa pred aplikáciou premieša vhodným elektrickým miešadlom. Potom sa pomocou stavbárskej lyžice a hladítka nanáša na povrch. Vzhľadom k zloženiu hmoty a obsahu granulátu je naťahovanie hladítkom veľmi jednoduché.

ALF BL100 začne zasychať okamžite po ukončení aplikácie a dosiahne plného zaschnutia do 24 hodín pri 20°C a pri 50% relatívnej vlhkosti, zaschnutie pri plnom zaťažení 48 hodín.

Jeho použitie je univerzálne, môže sa nanášať bez zvláštnych komplikácií na akýkoľvek druh povrchu, i keď sa jedná o nepravidelné a nerovné plochy. ALF BL100 sa nanáša v jednej vrstve, veľmi jednoduchým spôsobom a to vďaka jeho jedinečnej zrnitosti. Pre zachovanie pomeru spotreby je odporúčané namočiť vo vode oceľovú alebo plastovú špachtľu a udržiavať ju čistú.

Upozornenie:

Tekutá dlažba ALF BL100 je vhodná k vonkajšiemu i vnútornému použitiu, v ktorom sa v každom prípade neobjavuje stúpajúca vlhkosť alebo opačný prúd vody. Je nevyhnutné vyhýbať sa nanášaniu materiálu v prípade stúpajúcej vlhkosti z podkladu. Podklady určené k ošetreniu musia byť suché a už usadené (čo sa cementu týka, je potrebné overiť si špecifické technické údaje dodávateľa) a nesmie vykazovať nedostatky, ktoré by mohli viesť k neprimeraným aplikačným hodnotám (hrúbka väčšia než 3 mm).

Nanášanie materiálu sa neodporúča počas vysokých teplôt. ALF BL100 je ekologický výrobok na báze vody a je doporučené overiť si meteorologické podmienky pred začatím každej aplikácie, a to za účelom zabezpečenia spracovania úplnej plochy behom nasledujúcich 24-36 hodín, bez toho, aby došlo k porušeniu v dôsledku dažďových prehánok, značnej vlhkosti alebo podobne, čo by znemožnilo dokonalé zaschnutie.

Aplikáciu vylučuje možný stály kontakt s vodou.