SET 3x Tekutá Dlažba ALF BL100 20kg (60kg) antracit + ZDARMA hladidlo a naberačka

SET 3x Tekutá Dlažba ALF BL100 20kg (60kg) antracit + ZDARMA hladidlo a naberačka (SET 60kg DOPRAVA ZDARMA! )

550.00  s DPH

na sklade

ALF BL100  antracitova
Novinka už vo farbe !!!
1.Spot Video k produktu TU.
2.Aplikačné video k produktu TU.
Popis:
Tekutá dlažba BL100 je tekutá guma s gumovým granulátom, čím získava zvýšenú mechanickú odolnosť. Tekutá dlažba BL100 je polotekutá stierka zložená z polymeru, prísad a plnív, ktorá po vyzrení vytvorí pochôdznu hydroizolačnú bariéru s dlhou životnosťou, odolnou voči UV žiareniu, atmosferickým vplyvom a radónu. Tekutá dlažba BL100 je pripravená k okamžitému použitiu.
Použitie:
Používa sa hlavne pre zhotovenie nášľapných mechanicky odolných hydroizolačných vrstiev. Pochôdzna hydroizolačná vrstva na terasy, balkóny, použiteľná ako na starú dlažbu, tak i na nový povrch. Ekonomickosť je daná vytvorením nášľapnej hydroizolačnej vrstvy v jednom aplikačnom kroku.
Vlastnosti:

vyrobené v Taliansku
jednozložkový materiál
jednoduchá aplikácia stavbárskym hladítkom
univerzálne použiteľná na mnohých podkladoch
okamžite pripravená k spracovaniu
odoláva atmosferickým vplyvom, UV žiareniu
možné používať bez vzniku nebezpečia i v uzavretých priestoroch
bezpečná pri preprave a skladovaní
vytvára súvislý bezspojový povrch, žiadne rizikové spoje
aplikácia na vodorovné i zvislé plochy
nezávadná pre životné prostredie
odolné proti prestupu radónu
trvale pružná
rozťažnosť 115%

Aplikácia:
Tekutá dlažba ALF BL100 sa nanáša stavbárskym hladítkom. Vzhľadom k univerzálnemu použitiu materiálu a jeho cestovitému zloženiu s obsahom granulátu, je aplikácia jednoduchá a je ju možné vykonávať svojpomocne. Všetok prach, volné častice, odlupujúce sa nátery sa odstránia kartáčom, pieskovaním, tlakovou vodou, alebo inými vhodnými prostriedkami. Niektoré hladké povrchy môžu vyžadovať mechanické zdrsnenie na zaistenie primeranej priľnavosti. Na hladké povrchy je vhodné pre zvýšenú priľnavosť použiť adhézny mostík ALF PR50. Zdegradovaný betón je nutné napenetrovať s penetráciou ALF PR40 . Nesmie sa aplikovať na vlhké plochy, kde môže dochádzať k stúpajúcej vlhkosti – môže dochádzať k zbytočnému zmršteniu a k bublinám, ktoré sa môžu mechanicky poškodiť! Tekutá dlažba sa pred aplikáciou premieša vhodným elektrickým miešadlom. Potom sa pomocou stavbárskej lyžice a hladítka nanáša na povrch. Vzhľadom k zloženiu hmoty a obsahu granulátu je naťahovanie hladítkom veľmi jednoduché. Aplikácia sa vykonáva pri teplotách od +5°C do +30°C bez očakávania dažďa v nasledujúcich 24 hodinách. BL100 začne zasychať  po ukončení aplikácie a dosiahne plného zaschnutia do 36 hodín pri 20°C a pri 60% relatívnej vlhkosti, zaschnutie pri plnom zaťažení 48-96 hodín. S klesajúcou teplotou a stúpajúcou vlhkosťou sa doba schnutia predlžuje. Pokiaľ je požadovaná iná farebnosť, na zaschnutú tekutú dlažbu sa aplikuje valčekom ako náter farebná tekutá guma v množstve 0,5 kg/m2.Na dosiahnutie najlepšieho výsledku je potrebné vziať čo najviac plechoviek z rovnakej šarže. V prípade, že budete používať viacej šarží, odporúčame jednotlivé plechovice spolu premiešať a tým predísť prípadným odchýlkam v odtieni. Ak je to nepraktické, odporúčame na natieranom objekte nájsť prirodzené zlomy (prechody).
Čistenie:
Na osobnú očistenie se doporučuje použiť detský olej. Na aplikačné náradie a nástroje použiť riedidlo na báze xylenu, toluenu).
Balenie:
10 a 20 kg
Výdatnosť:
Spotreba: 1,7 – 2,5 kg/m2.
Ďalšie informácie o aplikáciach na našom www.tekutadlazba.sk

Podobné produkty

SET NA 5m2 (10kg+290ml) – 1x Tekutá dlažba ALF BL100 10 kg svetlo šedá, Tekutý plast ALF FLEX Floor II.generácia 290ml, hladidlo