SET 4 x Penetrácia PROFI ALF PR40 5kg (20kg) + miešadlo, valec s držiakom

SET 4 x Penetrácia PROFI ALF PR40 5kg (20kg) + miešadlo, valec s držiakom (SET 20kg DOPRAVA ZDARMA! NOVÉ BALENIE, PÔVODNÁ RECEPTÚRA!)

170.00  s DPH

na sklade

Univerzálny koncentrovaný penetračný prostriedok, po zriedení vodou určený na zníženie a zjednotenie nasiakavosti minerálnych podkladov a zvýšenie prídržnosti následných vrstiev výrobkov.
CHARAKTERISTIKA
ALF PR40 penetrácia je určená na zníženie nasiakavosti bežných minerálnych podkladov (betón, sadrový poter, ľahké betóny, porobetón, tehlové murivo, pôvodné omietky) pred aplikáciou výrobkov ALFEMA, poterov, samonivelačných hmôt, lepiacich a stierkovacích hmôt, omietok a náterov, u ktorých zvyšuje priľnavosť k podkladu.
VLASTNOSTI
ALF PR40 znižuje nasiakovosť a zvyšuje priľnavosť následných vrstiev. U samonivelačných hmôt zlepšuje ich rozlivové vlastnosti. Možnosť riedenie podľa charakteru podkladu až 1:5.
TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad

biela emulzia

Objemová hmotnosť balenia

fľaša 1kg, kanister 5kg

Spotreba (v závislosti na povrchu)

0,10 – 0,30 kg / m2

Teplota pri aplikácii

+1°C / +35°C

Obsah sušiny

cca 49%

Doba zasychania v závistlosti od klimatických podmienok

2-6 hodín

Zloženie

Koncentrovaná disperzia styrén-akrylátového polyméru

pH

8

Riedenie vodou

1:3 až 1:5 (podľa charakteru podkladu)

Tieto hodnoty odpovedajú laboratórnym skúškam a môžu byť mierne upravené v závislosti na podmienkach pri aplikácii.

PRÍPRAVA A APLIKÁCIA
Podklad musí byť pred nanášením penetrácie ALF PR40 vyschnutý, zbavený prachu a nesúdržných častí. Podklady so separačnými vlastnosťami (odformovacie prípravky, pôvodný náter) musia byť mechanicky očistené, prípadne umyté vhodnými odmasťovačmi.

MIEŠANIE:  ALF PR40 sa pred aplikáciou riedi vodou a následne aplikuje podľa nižšie odporúčaných koncentrácií a počtov náterov:

PENETRÁCIA POD SAMONIVELAČNÉ STIERKY A VÝROBKY ALFEMA

Nasiakavosť podkladu

Objemové riedenie                                     ALF PR40:voda

Počet aplikácií penetrácie

Spotreba                   ALF PR40

vysoká
(ľahké betóny)

1:5 (1. aplikácia) 1:3(2. a 3. aplikácia)

3

0,35 kg/ m2

stredná                      (bežne hladené betóny, anhydrit)

1:5 (1. aplikácia)
1:3(2.aplikácia)

2

0,25 kg/ m2

nízka
(strojne hladené betóny)

1:3

1

0,15 kg/ m2

PENETRÁCIA POD CEMENTOVÉ, SADROVÉ POTERY A LEPIDLÁ

Nasiakavosť podkladu

Objemové riedenie                                     ALF PR40:voda

Počet aplikácií penetrácie

Spotreba                   ALF PR40

vysoká
(ľahké betóny)

1:3

1

0,25 kg/ m2

stredná                      (bežne hladené betóny, anhydrit)

1:4

1

0,20 kg/ m2

nízka
(strojne hladené betóny)

1:5

1

0,15 kg/ m2

PENETRÁCIA POD OMIETKY,  STIERKOVÉ,  LEPIACE HMOTY A  VÝROBKY ALFEMA

Nasiakavosť podkladu

Objemové riedenie                                     ALF PR40:voda

Počet aplikácií penetrácie

Spotreba                   ALF PR40

vysoká (ľahké betóny, staré murivo a omietky)

1:5

2

0,30 kg/ m2

stredná                      (bežne hladené betóny, anhydrit)

1:5

1

0,15 kg/ m2

Uvedené jednotkové spotreby sú informatívne. Reálne spotreby pre konkrétny podklad odporúčame overiť na skúšobnej ploche. Tieto hodnoty odpovedajú laboratórnym skúškam a môžu byť mierne upravené v závislosti na podmienkach pri aplikácii

ALF PR40 sa po zriedení nanáša na podklad rovnomerne natieraním (štetka, valček) alebo striekaním. Doba zasychania medzi penetračnými krokmi alebo následnou aplikáciou výrobkov ALFEMA, podlahových, omietkových alebo stierkových vrstiev, sa pohybuje v závistlosti od klimatických podmienok prostredia v rozmedzí 2 až 6 hodín.
Okolité plochy je potrebné chrániť pred znečistením. Znečistené plochy je treba hneď umyť vodou. Spracovávať pri teplote podkladu a vzduchu nad +1 °C.
Čistenie:Náradie: teplá voda
Ruky: voda a mydlo, ošetrujúci krém na ruky.

Odstraňovanie odpadu: Odpad likvidujte v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch

BALENIE A SKLADOVANIE
ALF PR40 je dodávaná vo fľaši 1kg, alebo kanister 5kg. Doba expirácie je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Podobné produkty

Penetrácia PROFI ALF PR40 1kg (NOVÉ BALENIE, PÔVODNÁ RECEPTÚRA!)