SET 6x ALF POLY FLEX 8kg (48kg) Hydroizolačná stierka s vláknami proti tlakovej a spodnej vode ( SET 48kg DOPRAVA ZDARMA! NOVÉ BALENIE, PÔVODNÁ)

SET 6x ALF POLY FLEX 8kg (48kg) Hydroizolačná stierka s vláknami proti tlakovej a spodnej vode ( SET 48kg DOPRAVA ZDARMA! NOVÉ BALENIE, PÔVODNÁ)

300.00  s DPH

na sklade

                     ALF POLY FLEX Hydroizolačná stierka jednokomponentná
VLASTNOSTI
Flexibilná jednozložková polymércementová tesniaca stierka odolná voči tlakovej vode. Vodotesný cementový mrazuvzdorný výrobok nanášaný v tekutom stave, so schopnosťou premostenia trhlín pri nízkej teplote (-5 °C) a odolný pri kontakte s chlórovou vodou, druh/trieda CMO1P. Vytvára plošnú, bezšvovú hydroizolačnú bariéru a je odolný voči bežným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Ako stierka je odolný proti tlakovej vode, ako náter proti vode oplachovej.
POUŽITIE
Stierková (náterová) hydroizolácia proti tlakovej (oplachovej) vode, vhodná pre väčšinu podkladov (vápennocementové a sadrové omietky, betón, sadrokartón, cementový a sadrový poter, OSB a cementotrieskové dosky atď.), pre vnútorné a vonkajšie použitie. Je určená pre aplikácie s následnou povrchovou úpravou (výrobky ALFEMA, keramické obklady a dlažby, XPS, nopová fólia atď.). Nie je vhodná pre pojazdné podlahy, namáhané šmykovým zaťažením.
PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť tvarovo stabilný, suchý, pevný, nosný, bez trhlín. Prípadné trhliny nutné vyplniť vhodnou tmeliacou hmotou typu reprofilačných mált a stierok. Prebrúsením a očistením je nutné z podkladu odstrániť menej pevné povrchové vrstvy a nečistoty (prach, zvyšky náterov a pod.). Hladké podklady typu gletovaných omietok a betónov je vhodné prebrúsením jemne povrchovo zdrsniť. Všetky minerálne podklady, vrátane sadrokartónových omietok a sadrokartónu sa penetrujú penetráciou ALF PR40 (riedenie 1:2). Drevotrieskové alebo OSB dosky a podobné podklady musia byť pevne nainštalované, bez priehybu a musí sa vopred ošetriť adhéznym mostíkom ALF PR50.
MIEŠANIE
Do čistej nádoby sa odmeria predpísané množstvo vody a za stáleho miešania pomocou nízkootáčkového vrtuľového miešadla sa postupne vsype zodpovedajúce množstvo suchej zmesi. Odporúča sa pripraviť toľko materiálu, ktorý je možné aplikovať do cca 20 minút od namiešania napr. pracovník sa postupne pripraví zmes z 1/3 vreca (5kg) suchého materiálu, dvaja pracovníci z 2/3 vreca (10kg), atď. Pri stredných otáčkach (cca 400 ot./min.) a rovnomernom pohybe miešacej vrtule v nádobe sa materiál mieša do hladkej, homogénnej konzistencie po dobu cca 3 minút. Miešacia časť ostáva počas miešania ponorená do zmesi, aby nedochádzalo k prevzdušneniu materiálu.

APLIKÁCIA
Na vyzretý podklad s vyschnutou penetráciou alebo kotviacim mostíkom sa hydroizolácia podľa zvolenej konzistencie nanáša vo forme súvislej vrstvy ako stierka hladidlom. Hrúbka a počet vrstiev musí zodpovedať požadovanému stupňu ochrany, resp. Očakávanému vlhkostnému zaťaženiu a situovaniu konštrukcie. Časový odstup medzi aplikáciami jednotlivých vrstiev činí v bežných podmienkach cca 8 hodín (stierkovanie) a cca 8 hodín (náter). Náradie po použití dôkladne očistiť vodou. Vyzretú hmotu je možné odstrániť mechanicky. Kladenie následných povrchových vrstiev na hydroizoláciu je pri bežných klimatických podmienkach možné 24 hodín od aplikácie poslednej vrstvy.
UPOZORNENIE
Počas aplikácie a následných 24 hodín od jej ukončenia je nutné materiál chrániť pred stykom s vodou (dážď, technologická voda na stavenisku atď.), priamym slnečným žiarením a mrazom, ktoré môžu spôsobiť jeho degradáciu. Pred aplikáciou následnej povrchovej úpravy je nutné hydroizoláciu chrániť pred hrubým mechanickým poškodením a pred agresívnymi chemickými činidlami (silné zásady, kyseliny, organické rozpúšťadlá). Materiál možno spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do 30 °C. K zmesi nie je dovolené pridávať žiadne cudzie materiály. 

Spotreba (v závislosti na povrchu) :  pri hrúbke 1mm cca1,5 kg / m2

Vodotesnosť – priesak tlakovou vodou (150 kPa) : žiadny priesak
Schopnosť premostenia trhlín za štandardných podmienok : > 0,75 mm
Schopnosť premostenia trhlín za nízkej teploty(-5° C) :  > 0,75 mm 
Ťahová prídržnosť počiatočná :  > 0,5 N/mm2
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou : > 0,5 N/mm2
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou : > 0,5 N/mm2
Ťahová prídržnosť po kontakte s chlórovanou vodou : > 0,5 N/mm2
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí : > 0,5 N/mm2

Ťahová prídržnosť po cyklickom zmrazovanie – rozmrazovanie : > 0,5 N/mm2

Zámesová voda : 0,20 až 0,22 l/kg(0,3 až 3,3l/15kg vrece) (1,6 až 1,8 l/8kg vedro)

Odporúčaná hrúbka vrstvy pre netlakovú vodu v exteriéroch : min. 2mm (2 vrstvy stierky)
Odporúčaná hrúbka vrstvy pre tlakovú vodu do 15m : min. 3mm (3 vrstvy stierky)

Doba schnutia poslednej vrstvy: min.24 hodín
Farba : šedáBalenie : vedro 8kg

Podobné produkty

ALF POLY FLEX 8kg Hydroizolačná stierka s vláknami proti tlakovej a spodnej vode ( NOVÉ BALENIE, PÔVODNÁ RECEPTÚRA!)